"ด้วยศรัทธาและเชื่อมั่นในหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งพวกเราแปลว่า หลักแห่งการพึ่งพาตนเอง
พวกเราเชื่อในทุกพระราชดำรัส  และได้ช่วยกันแปลงสู่การปฏิบัติ  ทำไปเรียนรู้ไป
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ที่เราอยู่ เริ่มจากเล็กไปหาใหญ่  ง่ายไปหายาก
ช่วยกันคิดช่วยกันบอก  จึงทำให้เราค่อย ๆ  พึ่งพากันได้มากขึ้น  มีความมั่นคงและมั่นใจในการดำเนินชีวิต
คาดหวังว่า  ถ้าคนไทยทุกคนจะน้อมนำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
จนเป็นวิถีของตนเองแล้ว  ความอยู่เย็นเป็นสุข  จะเกิดกับครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติในที่สุด"
     
                                                                      มหาวิทยาลัยบ้านนอกแห่งบ้านจำรุง ๑ มกราคม ๒๕๕๔
 

 
เยี่ยมเยียนเรียนรู้   
         งานพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง   
กับ  เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง สภาองค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้อ 
พบกับ ผู้ใหญ่ตี๋ (ชาติชาย เหลืองเจริญ) 
อดีตผู้ใหญ่บ้านและ
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
กับบทบาทใหม่  ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้อ
 
เนื้อหางานที่หลากหลายจากเว็บไซต์  และการปฏิบัติการจริงที่  
ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติบ้านจำรุง 
มหาลัยบ้านนอก อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง

โทร. ๐๘๗-๘๑๗๘๐๓๐  แฟกซ์ ๐๓๘-๖๗๐๗๒๑   
E-mail : chartchai04@gmail.com 
 

www.banjumrung.org
http://www.facebook.com/ชาติชาย เหลืองเจริญ
http://www.facebook.com/banjumrung

 มหาวิทยาลัยบ้านนอกมีอะไรให้ดูบ้าง
คำถามยอดฮิตของผู้มาเยี่ยมเยี่ยนเครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง กลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น กลุ่มธนาคารต้นไม้ กลุ่มเกษตรพื้นบ้าน โฮมเสตย์และการท่องเที่ยว ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีชุดความรู้ประสบการณ์มหาวิทยาลัยบ้านนอก การจัดการเครือข่ายสู่ความเข้มแข็งของชุมชน  (อ่านต่อ...>>>)
 
 

 มหาวิทยาลัยบ้านนอกแหล่งเรียนรู้นอกตำรา
แนะนำ 15 เรื่องราวที่นักเดินทางอยากเรียนรู้มากที่สุด ด้วยชุดความรู้กว่า 30 ปี 
ที่ชีวิตพึ่งตนเองได้  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยแนวทางที่ใช้ กลุ่ม องค์กร เครือข่ายเป็นกลไกขับเคลื่อน ไม่มีข้อจำกัดแบบเดิม ทำให้พลังของการขับเคลื่อนกำลังสร้างแรงเหวี่ยงไปสู่พื้นที่ข้างเคียง องค์กรปกครองท้องถิ่น และนโยบายของรัฐอย่างต่อเนื่อง  (อ่านต่อ...>>>)


  วิถีฅนจำรุง สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
จากกลุ่มคนตัวเล็กที่จะนำพาชุมชนไปสู่ความเข้มแข็ง กลายเป็นขบวนองค์กรชุมชน เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้งานแบบบ้านบ้าน เป็น สภาองค์กรชุมชนต้นแบบ สถาบันเรียนรู้ความเข้มแข็งของขบวนองค์กรชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ตลาดสีเขียวของคนรักษ์สุขภาพ ศูนย์อาหารสุขภาพแห่งชาติ  และเป็น มหาวิทยาลัยบ้านนอก ที่เขียนทฤษฎีจากแผ่นดิน  โลกแห่งการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด (อ่านต่อ...>>>)
 


 ศาสตราจารย์อุทัย ณ มหา’ลัยบ้านนอก
คุณยายเป็นคนแรกที่เปลี่ยนมาทำเกษตรแบบธรรมชาติปลอดสารเคมี
ขณะที่ทุกคนในหมู่บ้านยังคงโหมใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงกันอย่างหนัก
ไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่คุณยายอุทัยกำลังทำ แต่คุณยายก็ไม่ท้อ ใครไม่เชื่อก็ช่างเขา
คุณยายอุทัยถือคติว่า "ทำให้ดูอยู่ให้เห็น เป็นให้สัมผัส"
 
 
 
 
 

 เที่ยวไปอิ่มไปที่โฮมสเตย์บ้านจำรุง
ที่นี่เราเรียกว่ามหาลัยบ้านเพราะเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้าน
การใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง
ผู้คนที่นี่ดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย โดยปลูกผลไม้ และ สวนยาง เอาไว้กินเองบ้าง แบ่งให้คนอื่นกินบ้าง ขายบ้าง
(อ่านต่อ...
 
 
 

  มหา"ลัยบ้านนอก วิถีชุมชนพึ่งพาตนเอง
ขณะที่หลายคนดิ้นรนจะมาเรียนมหา วิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพฯ
แต่ชาวบ้านจำรุง กลับภูมิใจกับมหาวิทยาลัยที่พวกเขาช่วยกันตั้งขึ้น
ในแบบฉบับ คน ดิน น้ำ ป่า เป็นพื้นที่เรียนรู้การเกษตรและวิถีชีวิต
ที่พึ่งพาตนเองตามธรรมชาติ
 
 
 

บทเรียน ประสบการณ์ภาคพลเมืองจังหวัดระยอง
ตลอดระยะเวลา 1 ปีของการทำงานที่ผ่านมา ทำให้ได้ความรู้ ประสบการณ์
และแนวทางการทำงานในจังหวัด และสามตำบลนำร่อง ที่หลากหลาย
ซึ่งจะเป็นบทเรียนให้กับการทำงานของภาคพลเมืองต่อไปได้เรียนรู้
 
 
 
 

 Ban Jum Rung Community
Ban Jum Rung Community is located in Rayong Province; east part of Thailand. This community is a model or best practice of sufficiency Economy philosophy and rural community development. It is agriculture community which drives a development process by groups of local residents. Ban Jum Rung Community had visited by many communities and organizations to learn a development experience under sufficiency Economy philosophy.
 
 

 
 
 
   เแนะนำมหาวิทยาลัยบ้านนอกบ้านจำรุง
 
 


  The Village Explorer 
      ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยบ้านนอก
 
 
  

  

 
 
 
 เพลงวิถีจำรุง
ขับร้อง : อรดี  ศรีเมืองแกลง
เนื้อร้อง : จำรุงโปรดักชั่น
ทำนอง : จำรุงโปรดักชั่น
 
จำรุงถิ่นนี้   มีวิถีตำนาน  จำรุตระการ  ไหลผ่านเลือกสวนไร่นา  เป็นแหล่งหากิน
ทั้งกุ้งหอยปูปลา  ผักจากท้องไร่ท้องนา  งามตาด้วยประเพณี
 
ตะเกียงสาดแสง  ราตรีที่มีดวงดาว  กว่าสายลมหนาว  กรีดยางพาราเรื่อยไป
ไม้ผลเพียงพอ  หล่อเลี้ยงด้วยกำลังใจ  สายธารหลั่งรินรดให้จำรุรินไหลฝากใจให้กัน
 
* อยู่อย่างพี่น้อง  สาวงามก็ทราบซึ้งใจ  ส้มตำฝีมือยกให้  ติดตาตรึงใจไม่วาย
อยากฝากความรัก  สัญญาด้วยความมั่นใจ  วิถีจำรุงวิไล อุ่นไอมิเคยลืมเลือน
 

  

 มหาวิทยาลัยบ้านนอก บ้านจำรุง 
     แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน
 
 
เพลงชุมชน
 
         เพลงจำรุงใจเศรษฐกิจพอเพียง เด็กร้อง
 
         เพลงจำรุงใจเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มร้อง
 
         เพลงจำรุง จำเริญ
 
         เพลงวิถีจำรุง
 
         เพลงระยองที่รัก
  
        เพลงชายฝั่งบูรพา 
 
        เพลงเส้นทางสภา 
 
       เพลงหัวใจบ้านนอก
 

  
 

บ้านจำรุงโฮมสเตย์
 

บ้านจำรุงโฮมสเตย์ ต้อนรับเสมือนญาติสนิท
ด้วยเสื่อผืน หมอนใบ มุ้งหนึ่งหลัง
Home Stay ของชุมชนบ้านจำรุง คือ
บ้านของชาวบ้านที่ไม่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรให้หรูหรา เพื่อให้บุคคลภายนอกชุมชนเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตร่วมกัน ตามวิถีของชุมชนบ้านจำรุง ด้วยค่าที่พัก Home Stay ราคา 120 บาทต่อคืน พร้อมอาหารเช้า ได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายในชุมชน ได้สนทนาวิสาสะ
กับผู้คนมากมาย
ว่าวสองพี่น้อง เรื่องราวดีดีที่บ้านจำรุง

ช่วงเดือนสามต่อเดือนสี่ (เดือนไทย) ชาวบ้านจะได้ยินเสียงลูกร้องของว่าวสองพี่น้องที่ดังไพเราะทั้งวันทั้งคืน
ได้ความรู้สึกในบรรยากาศท้องทุ่งนาไปอีกแบบ ช่วงเวลานี้อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าว ทุ่งนาไม่มีน้ำสะดวกต่อกิจกรรมว่าว เด็กๆ ปิดเทอม ผู้อาวุโสในชุมชนพอมีเวลามาทำกิจกรรมที่ชอบ คนสองวัยมาเจอกันที่ทุ่งนาด้วยกิจกรรมว่าว เด็กได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ในการทำว่าวทั้งว่าวสองพี่น้องและว่าวอื่นๆ
เกษตรพื้นบ้านเพื่อสุขภาพชุมชน
ส่งเสริมการทำเกษตรแบบปลอดสารพิษในชุมชนทำปุ๋ยหมัก
สกัดสารชีวภาพ
ซึ่งผักพื้นบ้านปลอด
สารพิษ จากแปลงส่วนใหญ่จะนำไปขายให้กับ ร้านส้มตำจำรุง
อันเลื่องชื่อของชุมชน