ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเยี่ยมยามเย็น

๑.เยี่ยมยามเย็น
 
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒  เยี่ยมยามเย็นกับผู้ว่าฯ ระยอง
บ้านจำรุง  ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง มีโอกาสได้ต้อนรับนายสยุมพร  ลิ่มไทย  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และคณะ ต่อโครงการเยี่ยมยามเย็น   ที่เจ้าเมืองท่านนี้ กำลังดำเนินการอย่างจริงจัง โดยมุ่งหวังที่จะสัมผัสวิถีชุมชน  และมีช่องทางในการรับฟังปัญหาจากชุมชนฐานราก ที่หลากหลายเพื่อที่จะทำให้จังหวัดระยอง   ตอบสนองผู้คนทุกระดับอย่างเท่าถึงและเท่าเทียม

งานนี้  นายวราวุธ  ปิ่นเงิน  นายอำเภอแกลง  และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ทั้ง ๑๕ ตำบลของอำเภอแกลงได้รับฟังแนวทางของผู้ว่า ฯ ต่อการทำงานของอำเภอแกลง  โดยมีนายแพทย์บัญญัติ  เจตนจันทร์  สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดระยอง ที่ลงพื้นที่  ช่วงปิดสมัยประชุมมาร่วมรับฟังด้วย คงได้ข้อมูลไปพอสมควร
 
ช่วงกินข้าวเย็น  ท่านผู้ว่า ฯ นำปิ่นโตมาด้วย ส่วนทางชุมชนบ้านจำรุง ได้นำผักพื้นบ้านปลอดสารเคมี น้ำพริกกะปิ แกงเผ็ดปลาเห็ดโคน และหมูต้มใบชะมวงของขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง มารับรอง
 
 
 
มีการแสดงศิลปะท้องถิ่น  ศิลปินพื้นบ้าน รำโทน เท่งกรู่ ของตำบลชากโดน   และเด็ก ๆ กองทัพมดบ้านจำรุงร่วมแสดงบนเวที

 
คงต้องยอมรับว่า  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองท่านนี้  มีแนวคิดต่องานชุมชนที่ไม่ธรรมดา ยิ่งทราบว่าท่านอยู่ในสายงานพัฒนาชุมชนมาก่อน  จึงไม่แปลกใจต่อแนวทางการทำงานของท่าน
บ้านจำรุง  ขอขอบคุณทุกท่าน ที่มีส่วนในกิจกรรมเยี่ยมยามเย็น  ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
เข้าใจว่าท่านคงไปในทุกอำเภอ   และถ้าเป็นไปได้ทุก ๆ ชุมชนยิ่งดี
 
 
พวกเราชาวอำเภอแกลง  และเครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง   จะจดจำท่านสยุมพร  ลิ่มไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองคนนี้  และคงมีโอกาสได้ต้อนรับท่านอีกในโอกาสต่อไป
 
 
 
 
 
 
 

ชาติชาย  เหลืองเจริญ
มหาวิทยาลัยบ้านนอก
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒