• ฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น สู่สภาองค์กรชุมชน
 • มาจำรุงมีอะไรให้ดูบ้าง
 • มหาวิทยาลัยบ้านนอก บ้านจำรุงแหล่งเรียนรู้นอกตำรา
 • วิถีฅนจำรุง สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
 • การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของชุมชน
 • นวัตกรรมส้มตำแห่งบ้านจำรุง
 • ผักพื้นบ้าน สมุนไพรพื้นเมือง
 • ตะพาบน้ำกับแก้วมังกร
 • ชาวสวนยางผู้รักสงบ
 • ลุงไฉไลเซียนทุเรียนแห่งบ้านจำรุง
 • ผลไม้ที่อร่อยที่สุดในโลก
 • กำเนิดชุมชน ภูมิหลัง และการตั้งบ้านเรือน
 • บ้านจำรุง จังหวัดระยอง
 •  
      ติดต่อดูงานมหาวิทยาลัยบ้านนอก ผู้ใหญ่ตี๋ (ชาติชาย เหลืองเจริญ) โทร.๐๘๗-๘๑๗๘๐๓๐ 

   
   
   
   

   
  [::: เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง : www.banjumrung.org  :::]