นวัตกรรมส้มตำแห่งบ้านจำรุง โทร.087-8178030

             ผักพื้นบ้านตามฤดูกาลหลากหลายชนิดที่บ้านจำรุงไม่ได้มีไว้กินกับน้ำพริกเท่านั้น แต่เราพบว่าใบบัวบก ข่าแดงอ่อน หัวปลี ผักขม ผักหวาน ฯลฯ หรือแม้แต่ดอกอัญชัญก็นำมากินคู่กับส้มตำได้ด้วย ที่ร้านส้มตำจำรุง นอกจากจะได้แปลกใจกับผักพื้นบ้านหลากหลายชนิดที่คุณน้าทำเนยบ รัตนพงษ์ เจ้าของร้านส้มตำคนงาม นำมาบริการแล้ว เรายังพบว่าผลไม้ที่อร่อยที่สุดในโลกของคุณลุงไฉไลและชาวสวนบ้านจำรุง ถูกนำมาคลุกเคล้าเป็นส้มตำนวัตกรรมใหม่อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ส้มตำทุเรียน ส้มตำแก้วมังกร ส้มตำกระท้อน ส้มตำองุ่น ส้มตำมะอึก และอีกสารพัดส้มตำจากพืชผลที่อร่อยที่สุดในโลกที่นำมาทานร่วมกับผักพื้นบ้านปลอดสารพิษในชุมชน ร้านส้มตำจำรุงเป็นอีกปลายทางหนึ่งของผลผลิตจากกิจกรรมชุมชน พืชผลและผักพื้นบ้านปลอดสารพิษนั้นก็ได้มาจากเกษตรกรในชุมชน และกลุ่มเกษตรพื้นบ้าน ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ ซึ่งส่วนหนึ่งได้มาจากขยะอินทรีย์ชีวภาพในชุมชน นี่เป็นวงจรการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าวงจรเล็กๆ วงจรหนึ่งในชุมชน ที่ชุมชนนี้ไม่มีสิ่งใดสูญเปล่า ทุกกระบวนการซ้อนอยู่ภายใต้ระบบวงจรการผลิตและบริโภคอย่างพอเพียงภายในชุมชน 
             แต่ทว่ากว่าบ้านจำรุงจะมีผลไม้ได้คุณภาพและผักพื้นบ้านปลอดสารมากมายหลายชนิด บ้านจำรุงก็เป็นเช่นเดียวกับอีกหลายชุมชนที่เคยผ่านยุคสมัยของการใช้สารเคมีแทนน้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิต จนกระทั่งเกิดสารเคมีตกค้างในดินจำนวนมาก สร้างปัญหาให้กับดินที่เคยมีสภาพอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง