ผักพื้นบ้าน สมุนไพรพื้นเมือง โทร.087-8178030

             เมื่อชุมชนบ้านจำรุงรณรงค์ให้มีการรับประทานผักพื้นบ้านตามฤดูกาลที่เคยมีมาแต่เก่าก่อนกันมากยิ่งขึ้น ผักพื้นบ้านของบ้านจำรุงก็กลายเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของชุมชน ทุกคนที่มาบ้านจำรุงต้องได้ทดลองทานผักที่ไม่เคยเห็น ไม่เคยได้ยินชื่อกันไปบ้าง 1 – 2 ชนิด โดยในชุมชนจะมีกลุ่มเกษตรพื้นบ้านคอยรับผักจากสมาชิกผู้ผลิตในชุมชนผ่านคุณป้าหน่วง สำนักวิชา พนักงานขายร่างใหญ่ อารมณ์ดี เพื่อกระจายผักปลอดสารพิษไปให้ทุกคนในชุมชนได้รับประทานกัน คุณป้าเล่าว่าทุกวันจะตระเวนไปรับผักจากบ้านหลายหลังในชุมชนที่มีการปลูกผักพื้นบ้าน ใครมีผักชนิดไหนก็เอามาขายแลกเปลี่ยนผักชนิดอื่นของบ้านอื่นไป โดยเฉพาะผักขม ผักหวาน ข่าแดงจะขึ้นอยู่มากมายในชุมชน และมีปลูกกันหลายครอบครัว ทั้งยังยิ่งเก็บมาทาน ก็ยิ่งมีมากขึ้น ชาวบ้านในชุมชนมีผักให้ทานมากมายหลายชนิดในราคาย่อมเยา ลดรายจ่ายจากผักในเมือง ลดสารเคมีในสิ่งแวดล้อมในชุมชน และเพิ่มสุขภาพที่ดีของทุกคน 
 
             คุณยายอุทัย รัตนพงษ์ นักจัดรายการวิทยุชุมชนรายการเกษตรพื้นบ้าน กลุ่มเกษตรพื้นบ้าน ร้องเพลงเปิดประจำรายการที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่พอเพียงและเป็นอิสระจากสังคมทุนนิยม บริโภคนิยมให้เราฟังว่า
                             “พริก  มะเขือ  ขิงข่า  ตะไคร้  เราไม่ควรไปซื้อที่ตลาด
                             ปลูกให้งามยามเมื่อขาด  วิ่งปราดไปในสวนครัว
                             เลือกเก็บเอาตามชอบใจ  จะกินเมื่อไรก็ไม่ต้องกลัว
                             เรามีผักสวนครัวไม่ต้องกลัวอดกิน”