มหาวิทยาลัยบ้านนอก บ้านจำรุงแหล่งเรียนรู้นอกตำรา โทร.087-8178030

เรื่องราวที่นักเดินทางอยากเรียนรู้มากที่สุด 

๑.การจัดการกลุ่ม องค์กร เครือข่าย  ให้เข้มแข็งยั่งยืน  ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๒.การบริหารจัดการ ตลาดสีเขียว   ที่สร้างกลไกการผลิตเกษตรอินทรีย์และการตลาดให้ยืนติดกัน

๓.กลุ่มธนาคารชุมชน  การสร้างพื้นที่การออมให้กับคนเงินน้อย   

๔.กลุ่มแปรรูปผลผลิต  ที่นำผลผลิตทุกชนิดมาแปรรูปสร้างรายได้ให้กับทุกคน

๕.กลุ่มธนาคารขยะและสิ่งแวดล้อม กำไรคือชุมชนสะอาด มีสุขภาวะ

๖.กลุ่มโฮมสเตย์ (มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย) ด้วยประสบการณ์ ๑๐ ปีของโฮมสเตย์ต้นแบบประเทศไทย

๗.กลุ่มรวมซื้อรวมขายยางพารา  การรวมตัวของเกษตรรายย่อยมากว่า ๑๐ ปี

๘.กลุ่มเกษตรพื้นบ้าน  ต้นทางอาหารสุขภาพ มีผักผลไม้ที่ไร้สารเคมี และกระบวนการผลิตพึ่งตนเอง

๙.กลุ่มธนาคารต้นไม้และวิถีไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่าง  มีชีวิตที่มั่นคงยั่งยืนด้วยฐานทรัพยากร

๑๐.กลุ่มร้านค้าพอเพียง สินค้าราคาถูกทุกวัน ร้านที่ไม่มีพนักงานขาย สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของต้องซื้อขาย ด้วยตนเอง 

๑๑.กลุ่มสื่อชุมชน  สื่อสี่ชนิด วิทยุชุมชน รายการทีวี เวบไซด์ สิ่งพิมพ์ ที่ชาวบ้านเป็นเจ้าของและบริหารจัดการด้วยกระบวนการกลุ่ม

๑๒.กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน ต้นแบบสวัสดิการสามขา ชาวบ้าน ๑ รัฐ ๑ ท้องถิ่น ๑ 

๑๓.กลุ่ม ฒ ผู้เฒ่า ที่นำเอาศิลปะท้องถิ่น ศิลปินพื้นบ้านเล่าขานผ่านการแสดงและถ่ายทอดให้กับเยาวชน

๑๔.กลุ่มเลี้ยงตะพาบน้ำ  ใช้พื้นที่ไม่มากแต่สร้างรายได้มหาศาล

๑๕. กลุ่มอาหารท้องถิ่นไทย อาหารพื้นบ้านรสชาติ อร่อย สุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพ

ด้วยชุดความรู้กว่า ๓๐ ปี ของคนที่นี่  ที่ต้องการให้  สังคมเป็นสุข  ชีวิตมั่นคง  พึ่งพาตนเองได้  ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ลองผิดลองถูกจนถึงจุดที่ลงตัวแล้ว  

วันนี้กำลังเติบโต  ออกดอกผลและสร้างแรงเหวี่ยงต่อสังคมในวงกว้างมากขึ้น งานฟื้นฟูทรัพยากร คน ดิน น้ำ ป่า  ของเครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง  ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อ ๑๐ปีที่แล้ว  ถูกผนวกด้วยแนวทางการทำงานของชาวบ้านที่มีประสบการณ์ตรงจากปฏิบัติการจริง  เคลื่อนตัวสู่กลุ่มกิจกรรมที่หลากหลายในพื้นที่การทำงานระดับภูมินิเวศน์ 

ด้วยแนวทางที่ใช้ กลุ่ม องค์กร เครือข่ายเป็นกลไกขับเคลื่อน   ไม่มีข้อจำกัดแบบเดิม ทำให้พลังของการขับเคลื่อนกำลังสร้างแรงเหวี่ยงไปสู่พื้นที่ข้างเคียง องค์กรปกครองท้องถิ่น และนโยบายของรัฐอย่างต่อเนื่อง 


ชาติชาย  เหลืองเจริญ  (ผู้ใหญ่ตี๋)  
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยบ้านนอก โลกแห่งการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด สังคมอุดมปัญญา
 ติดต่อดูงานมหาวิทยาลัยบ้านนอก ผู้ใหญ่ตี๋ (ชาติชาย เหลืองเจริญ) โทร.๐๘๗-๘๑๗๘๐๓๐