• กลุ่มกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม
 • กลุ่มกิจกรรมของสมาชิก
 • กลุ่มกิจกรรมการผลิต
 • คนในชุมชนเดียวกันต้องรู้เท่ากัน
 • ร้านค้าชุมชน จุดเริ่มต้นของวงจรแห่งการพัฒนา
 •  
   
   


   ติดต่อดูงานมหาวิทยาลัยบ้านนอก ผู้ใหญ่ตี๋ (ชาติชาย เหลืองเจริญ) โทร.๐๘๗-๘๑๗๘๐๓๐ 

   
   
   
   

   
  [::: เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง : www.banjumrung.org  :::]