มหาวิทยาลัยบ้านนอกแห่งบ้านจำรุง (29 เม.ย. 55)
    มหาวิทยาลัยบ้านนอกแห่งบ้านจำรุง (11 เม.ย. 55)
    มหาวิทยาลัยบ้านนอกแห่งบ้านจำรุง (31 มี.ค. 55)


    มหาวิทยาลัยบ้านนอกแห่งบ้านจำรุง (3 มี.ค. 55)
    มหาวิทยาลัยบ้านนอกแห่งบ้านจำรุง (25 ก.พ. 55)
    มหาวิทยาลัยบ้านนอกแห่งบ้านจำรุง (25 ก.พ. 55)
    นสพ.ข่าวสด (24 ม.ค. 55)
    tonhorm (7 ธ.ค. 54)


    สุข+สรรค์ (18 ส.ค. 54)
    pinpinkky (11 ส.ค. 54)

 
    นสพ.ไทยรัฐ (27 ก.ค. 54)
    ภัทรพร อภิชิต (2 เม.ย. 54)
- Banjumrung Community (ภาษาอังกฤษ)
    ปัณฑิตา ตันวัฒนะ (2 เม.ย. 54)
    ชาติชาย เหลืองเจริญ (14 ต.ค. 52)
    ชาติชาย เหลืองเจริญ (1 ส.ค. 52) 
 

    ทักษะคอมพิวเตอร์ (26 พ.ค. 52)
     ประชาสัมพันธ์ สำนัก 6 สสส. (20 เม.ย. 52)
     โต๊ะข่าวเพื่อชุมชน สถาบันอิศรา (2 มี.ค.52)
     ศิริโรจน์ ศิริแพทย์ นสพ.เดลินิวส์ (22 ก.พ. 52)
     นสพ.เดลินิวส์ (10 ก.พ. 52)
 

     ชาติชาย เหลืองเจริญ (5 พ.ย. 51)
     นสพ.เดลินิวส์ (24 ส.ค. 51)
     ชาติชาย เหลืองเจริญ (5 พ.ค. 51)
     ปัด  นครปฐม (พ.ค. 51)
     ปฤษณา กองวงค์ นสพ.ข่าวสด (15 ต.ค. 50)
 

     ชาติชาย  เหลืองเจริญ (25 มี.ค. 50)
     ชาติชาย  เหลืองเจริญ (28 ต.ค. 49)
     ชาติชาย เหลืองเจริญ (10 เม.ย 49)
     ชาติชาย เหลืองเจริญ (26 มี.ค. 49)
     ชาติชาย เหลืองเจริญ (1 ก.ย. 48) 
 
 


 ติดต่อดูงานมหาวิทยาลัยบ้านนอก ผู้ใหญ่ตี๋ (ชาติชาย เหลืองเจริญ) โทร.๐๘๗-๘๑๗๘๐๓๐ 

 
 
 
   [::: เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง : www.banjumrung.org  :::]