๕ ปีวิทยุชุมชนบ้านจำรุง โทร.087-8178030

             บ้านจำรุงได้ทำงานวิทยุชุมชนมาห้าปี  มีเรื่องราว  คุณค่าดีดีมากมายที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้บอกเล่าต่อสาธารณะ ได้จังหวะพอเหมาะพอเจาะพอดีกับสถานการณ์ประเทศไทย  ที่วันนี้ผู้บริหารประเทศไม่รู้ว่าจะดำเนินการกับกรณีวิทยุชุมชนอย่างไรดี สังคมยิ่งไม่ต้องพูดถึงสับสนกับคำว่าวิทยุชุมชนเป็นอย่างมาก พวกเราเองที่ลุกขึ้นมาทำวิทยุชุมชน  ก็หันรีหันขวางสับสนกับการทำงานของตัวเอง นักวิชาการเอาความรู้สึกมาช่วยตัดสินกับคำว่าวิทยุชุมชนไปคนละทิศคนละทาง  คิดว่าน่าจะอาศัยจังหวะเวลานี้มาตอกย้ำ กับสังคมอีกสักครั้งในเรื่องราวดีดีที่วิทยุชุมชนได้ดำเนินการมาเพื่อที่จะบอกกับสังคมว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนจะต้องยอมรับในการเป็นตัวตนของวิทยุชุมชนโดยแท้


๑. ทบทวนกันหน่อย
             วิทยุชุมชนเมื่อห้าปีที่แล้วเป็นเรื่องที่ใหม่มากสำหรับประเทศไทย  และตื่นเต้นมากสำหรับพวกเรา  ชุมชนเล็ก ๆ ที่บ้านจำรุง ใครจะคิดบ้างว่าชุมชนบ้านนอกคอกนาอย่างเรา  จะได้รับโอกาสในการเป็นเจ้าของสถานีวิทยุชุมชน ปี ๒๕๔๔  พวกเราเองคิดกันไปต่างๆ  นา ๆ ว่าวิทยุชุมชนควรเป็นอย่างนั้น  ควรเป็นอย่างนี้  บนความรับรู้ประสบการณ์ของแต่ละคนที่ไม่เท่ากัน  คุณไฉไล  สมาชิกคนหนึ่งของชุมชนบ้านจำรุงถึงกับบอกว่า “มีเพลงที่แต่งไว้มากมายหลายเพลงคงได้ออกอากาศเสียที”   บางคนบอกว่า ”ต่อไปนี้จะใช้วิทยุด่าตำรวจเสียบ้าง  ชอบจับรถเครื่องของพวกเรานัก” “ฉันอยากเป็นดีเจได้เป็นสมใจละคราวนี้” ฯลฯ
             ก่อนที่จะทำวิทยุ  ทุกคนมีมุมของตนเองทั้งนั้น  แม้ว่าต่อมา  เราจะได้รับความรู้ความเข้าใจจากอาจารย์ปุ๊ (รศ. ดร. เอื้อจิตร  วิโรจน์ไตรรัตน์)  จนพวกเราส่วนใหญ่เข้าใจวิทยุชุมชนกันอย่างถ่องแท้ไปแล้วก็ตาม
สิ่งที่สำคัญของการงานวิทยุชุมชนที่บ้านจำรุง  พวกเราต้องช่วยกันตอกย้ำกับตัวตนและชุมชนอยู่เสมอว่า   พวกเรากำลังทำวิทยุในจินตนาการ  ซึ่งไม่มีต้นแบบให้เราได้รับรู้  เราต้องแม่นในองค์ความรู้ที่อาจารย์ปุ๊ให้มา  ความอดทน  การรอคอย   มีความสำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนต่อการเป็นตัวตนของวิทยุชุมชน


๒. รายการที่หลากหลายผู้ผลิตรายการที่มีจิตสาธารณะ
             วิทยุชุมชนบ้านจำรุง   ออกอากาศมา ๕ ปี  มีรายการที่หลากหลายทั้งที่เป็นรายการที่เรียกว่าสาระล้วน ๆ  รายการที่มีสาระปนบันเทิง     รายการที่เป็นบันเทิงตลอดรายการ   แต่สัดส่วนของผังรายการในวิทยุชุมชนบ้านจำรุง   ไม่เคยเปลี่ยนก็คือสัดส่วนของรายการต่าง ๆ ในผังรายการ   มีรายการที่เป็นสาระล้วน ๆ  ๗๐ เปอร์เซ็นต์   รายการสาระบันเทิง  ๒๐ เปอร์เซ็นต์   รายการประเภท เปิดเพลงบันเทิงตามกระแส  ๑๐  เปอร์เซ็นต์  แต่โดยที่สุดเราจะรับรู้ร่วมกันว่าทุกคนคือเจ้าของร่วม  ทุกรายการมีบุคลิกของตนเอง  เราเคารพกันและกันเสมอ

             ๕ ปีที่ผ่านมา     มีรายการที่เกิดขึ้นมาแล้วแข็งแรง   มีการดำเนินรายการต่อเนื่องสม่ำเสมอ  บางรายการเข้ามาเรียนรู้ไม่นานก็เลิกราไปตามวิถีชุมชน    บางรายการมาแบบขาด ๆ หาย ๆ แต่เราพบว่า  ทุกรายการล้วนมีคุณค่า  ผู้ผลิตรายการมีจิตอาสา  ไม่มีค่าตอบแทนเป็นเงินตราทั้งจากวิทยุและบุคคลภายนอก  ทุก ๆ รายการจะได้รับเสมือนกันหมดก็คือ  ความสุขที่ทุกรายการมาเสนอ     มาแบ่งปันความดีผ่านคลื่นวิทยุที่บ้านจำรุง
วันนี้วิทยุชุมชนบ้านจำรุง   มีผู้ผลิตรายการกว่า ๑๐๐  รายการ  ทั้งที่มีการบันทึกไว้เป็นเรื่องเป็นราวและไม่ได้บันทึก  แต่เราจะรับรู้ร่วมกันว่าเคยมีรายการแบบนี้ที่วิทยุชุมชนบ้านจำรุง

             รายการคุยกับสวช.และข่าวบริการ
             ที่ออกอากาศเวลาเที่ยงวัน   วันละครึ่งชั่วโมงในวันธรรมดา   ยังเป็นรายการที่ผู้คนยังถามถึงกันอยู่เสมอ    แม้ว่าผู้ผลิตรายการอย่าง คุณวินัย  กว้างขวาง  ผู้จัดการร้านค้าชุมชนจะเลิกผลิตมาร่วมปีแล้วเนื่องจากไม่มีเวลาให้แต่เราก็ยังไม่ยกเลิกผังรายการ  บางวันผู้ผลิตรายการอื่น ๆ ก็ไปใช้ช่วงเวลาดังกล่าว  หรือบางวันก็นำเสนอสาระดี ๆ จากรายการที่เพื่อนภาคีพัฒนานำมาให้  วันนี้ยังรอให้คุณวินัย   กลับมาอีกครั้ง  คงจะดีไม่น้อย  เพราะวินัยเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจหัวใจของวิทยุชุมชนเป็นอย่างดี “ สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านเจ้าของสถานีวิทยุชุมชนบ้านจำรุงที่เคารพ”  ทุกครั้งคุณวินัยจะเปิดรายการด้วยข้อความนี้เสมอ

             รายการ  เรื่องเล่าจากท้องถิ่น
             ที่ได้ผู้รู้จริงอย่าง  ตาเยือน  ผลงาม  ของเด็ก ๆ บ้านจำรุง  เป็นรายการที่มีเสน่ห์และคุณค่าที่หาฟังไม่ได้จากวิทยุทั่วไป  เป็นรายการที่มีสาระ  ความรู้ในวิถีทำมาหากิน  พร้อมทั้งยังนำบทเพลงจากท้องถิ่นมาเปิดผ่านรายการอีกด้วย  บทเพลง  ไอ้แดง  ที่บอกเล่าเรื่องราวของหมาตัวหนึ่งที่ซอย ๒  มันชอบไล่รถ  เพลง ส้มตำจำรุง  ที่สะท้อนการเป็นร้านส้มตำของคนบ้านนอกที่บ้านจำรุง     เพลง คลองลาวนที่บอกเรื่องราวของสายน้ำในตำบลชากพงได้อย่างเห็นภาพ  หรือบทเพลง  เมียจ๋าทำไมชอบบ่นจัง  ที่สะท้อนวิถีของครอบครัวคนบ้านนอก  ที่เห็นการบ่นของเมียเป็นเรื่องชวนหัวและนำมาล้อเล่นผ่านบทเพลง ฯ ลฯ ปัจจุบันรายการเรื่องเล่าจากท้องถิ่นยังออกอากาศสม่ำเสมอในทุกวันศุกร์   ได้สะท้อนวิธีคิดการน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาแปลงสู่การปฏิบัติด้วยวิถีบ้านนอกได้อย่างกินใจนัก

             รายการธรรมกับน้ำทุม
             จากชมรมผู้สูงอายุ  ได้นำเอาหลักคิดทางศาสนา  ประสบการณ์ตรงของนักปฏิบัติธรรม   มาพร่ำสอนผ่านสื่อ  ถ้าตั้งใจฟังโดยไม่ตัดสินรายการเสียก่อน  จะได้หลักคิดทุกครั้งที่ได้ฟัง เป็นรายการที่มีอายุจะครบ ๕ ปีแล้ว ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ตอนเที่ยง  แม้ว่าช่วงหลังจะหายไปบ้าง

             รายการ ถากบ้านถางเมือง
             เป็นรายการที่ได้นำเอาเรื่องราว  แนวทางการพัฒนา  ข่าวสารชุมชน  มาวิเคระห์พูดคุย  เพื่อช่วยกันคิดช่วยกันคุย  ออกอากาศทุกวันเสาร์เที่ยงวัน  บางสัปดาห์หายไปบ้าง  แต่ปัจจุบันมีอายุครบ ๕  ปีแล้วเหมือนกัน  แนวทางการพัฒนาที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง  ชุมชนเป็นแกนหลัก  พัฒนาแบบบูรณาการร่วม  เป็นหลักคิดที่ได้ผลเสมอในการทำงานพัฒนาชุมชน

             รายการ อสม. ใส่ใจห่วงใยสุขภาพ
             ผู้ผลิตรายการเป็น อสม.ของสถานีอนามัยบ้านจำรุง  นำข่าวสารด้านสุขภาพ  มาบอกเล่าผ่านคลื่น  เริ่มแรกใช้วิธีให้  อสม. จาก ๕  หมู่บ้านหมุนเวียนกันมาผลิตรายการ  แต่ทำไปทำมา  เหลือ  อสม. สันติ  รัตนวิจิตร  ผลิตรายการอยู่คนเดียว  แต่ไม่เคยท้อ  ที่จะนำข่าวสารสุขภาพมานำเสนอในทุกวันศุกร์  มีบทเพลงตามคำขอแทรกเป็นระยะ  ๆ   ไม่ว่ากันบุคลิกใครบุคลิกมัน  เป็นรายการที่อายุ ๕ ปีเช่นเดียวกัน  ผู้ผลิตรายการมีความรับผิดชอบสูงมาก  เป็นทั้งผู้เฝ้าฟังที่ดี  เป็นทั้งผู้ผลิตรายการ  บางครั้งยังมานั่งควบคุมเสียงให้อีกด้วย 

             รายการไฟฟ้าพบประชาชน
             เป็นรายการที่อยู่กับวิทยุชุมชนมาตั้งแต่แรก   และไม่เคยเหนื่อยล้ากับการที่จะต้องมาผลิตรายการ   เป็นรายการที่นำสาระดี ๆ เรื่องของไฟฟ้ามานำเสนอ  ช่วยให้ผู้ฟังได้เจอกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานไฟฟ้าแกลงที่ชื่อ  พี่ยศ  ในทุก ๆ วันพุธ  ทั้งผ่านคลื่นและตัวจริง  จนวันนี้  พี่ยศ  มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นคนบ้านจำรุงไปแล้ว

             รายการสบายใจกับวัยทอง
             ครูเส  แกนนำวิทยุรุ่นบุกเบิก  ผลิตรายการจนทุกคนรับรู้ร่วมกันว่าเป็นรายการที่ผู้ผลิตรายการมีความสุขที่สุด  ที่ได้อยู่หน้าไมโครโฟน  ได้พบกับผู้ฟังทางคลื่นในทุก ๆ วันเสาร์บ่ายโมง  บางช่วงบางเวลาได้นำเด็ก ๆ แกนนำเยาวชนมาร่วมเรียนรู้  ได้พบประสบการณ์ตรงจากการมาผลิตรายการหลายรุ่นต่อหลายรุ่น  จนเป็นแบบอย่างให้กับพื้นที่อื่น ๆ  

             รายการธรรมเกษตร
             เป็นรายการที่แตกตัวเองมาจากรายการเกษตรพื้นบ้าน  แม่ลำยอง  กว้างขวาง  ที่มีโอกาสได้นำหลักธรรม  และการทำเกษตรปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์  มานำเสนอผ่านคลื่น   และยังได้ชักชวนแม่สนวน ดีนานรองประธานชมรมผู้สูงอายุ  แม่สำนวน  กว้างขวางจากสถานธรรมชงโคมาเรียนรู้ร่วมกันจนเกิดที่จะขยายแนวคิดการจัดตั้งจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนที่สถานธรรมชงโคเพื่อเผยแพร่เรื่องราวของการปฏิบัติธรรม  แม่ลำยองเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากอาจารย์ปุ๊  และมีความแม่นยำในหลักการของวิทยุชุมชน  เป็นไม้ค้ำยันเล็ก ๆ แต่แข็งแรงของวิทยุชุมชนบ้านจำรุง  ที่วันนี้ชีวิตมีแต่จิตสาธารณะต่อสังคม

             รายการเกษตรพื้นบ้าน  
             “พริก มะเขือ ขิง ข่า ตะไคร้ เราไม่ควรจะไปซื้อที่ตลาด  ปลูกให้งาม ยามเมื่อขาด  วิ่งปราดไปในสวนครัว  เลือกเก็บเอาตามชอบใจ  จะกินเมื่อไรก็ไม่ต้องกลัว  จะกินแกงเผ็ด ผัดเห็ดแกงคั่ว เรามีผักสวนครัวไม่ต้องกลัวอดกิน เช้า ๆ ไปทำงานเย็นกลับมาบ้านพรวนดิน  ล้อมรั้วด้วยผักกฐิน ล้อมรั้วด้วยผักกฐิน  ถั่วพูน่ากินปลูกไว้ข้าง ๆ   ยกร่องหอมกระเทียมไม่ต้องตระเตรียมให้หมดสตางค์  เหลือจากกินใช้ขายไปเสียบ้างยังได้สตางค์เอามาสร้างครอบครัว ฟักแฟง  แตงกวา โหระพา  ราคานิดหน่อย  ซื้อกินบ่อย ๆ นิด นิด หน่อย หน่อย ไม่ค่อยรู้ตัว  พอถึงหนึ่งปีคิดบัญชีเงินมันรั่ว  ถ้าทำสวนครัวก็เหลือเงินเป็นร้อย ๆ มันน้อยเมื่อไร มันน้อยเมื่อไร”

             บทเพลงนำรายการที่บ่งบอกถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วิถีเกษตรพึ่งตนเอง  รายการที่ทรงคุณค่า ด้วยการย้ายที่พูดคุยที่กลุ่มเกษตรพื้นบ้านมาพูดคุยที่ห้องส่ง  ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่คาดไม่ถึง   ชุมชนหันมาทำเกษตรปลอดสารเคมีมากขึ้นเรื่อย ๆ   ผักพื้นบ้านปลอดสารเคมีได้รับการยอมรับ  เกิดกระแสการนำผักพื้นบ้านปลอดสารเคมี   มาเป็นอาหารท้องถิ่น  อาหารสุขภาพ  ต้อนรับผู้มาเยือนได้อย่างกลมกลืน กลุ่มเกษตรพื้นบ้านกลายเป็นจุดเรียนรู้    ที่ผู้มาเยือนให้ความสนใจเป็นพิเศษ  ผู้ผลิตรายการอย่าง ยายทัย  รัตนพงศ์  ได้รับการยกย่องจากมหาวิทยาลัยบ้านนอก  ให้เป็นผู้ชำนาญการทางด้านเกษตรพึ่งตน และได้มอบตำแหน่ง  ศาสตราจารย์ดอกเตอร์  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ  มีพละกำลังที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มาเยือน  อย่างไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อย  โดยมีคู่หูที่รู้ใจอย่างยายเฉลียว  ดีนาน  เป็นเพื่อนผู้ผลิตรายการที่ดี

             รายการ อบต. พบประชาชน
             ส.อบต.  มานพ  กว้างขวาง    ผู้ที่ชีวิตนี้  ทุ่มเททำงานเพื่อสาธารณะเพื่อที่จะตอบแทนคุณของแผ่นดิน  ได้นำข่าวสารของท้องถิ่น  มานำเสนอไม่ได้ขาด เกิดการรับรู้ของพี่น้องประชาชน  ความเข้าอกเข้าใจที่ดีต่อกันและกันระหว่างประชาชนกับท้องถิ่น  

             รายการหมู่เฮาไทยอีสาน
             รายการที่นำเสนอภาษาถิ่นของพี่น้องอีสานได้อย่างกลมกลืน  นำเรื่องราวสาระ  วิถีของคนอีสาน  ได้ช่วยลดช่องว่างของการเป็นพลเมืองชั้นสองของการมาอยู่ที่บ้านจำรุงได้เป็นอย่างดี  เมื่อมีกิจกรรมสาธารณะ  ทิดบุญส่ง  เมืองโคตร  และครอบครัวจะออกมาช่วยกันทำงานโดยมีความรู้สึกว่า  เขาก็เป็นคนชุมชนบ้านจำรุงเหมือนกัน

                                                                                           รายการกระจกส่องใจ


             พี่ตุ๊กตา  พิการตาบอดสองข้างมาแต่กำเนิด  พื้นเพเดิมเป็นคนบ้านจำรุง  แต่ได้ย้ายถิ่นฐานบ้านช่องไปอยู่ที่บ้านสำนักไม้หอม  ตำบลสองสลึง  ยังมีความผูกพันกับบ้านจำรุง  ชวนเพื่อนมาส่งเพื่อผลิตรายการวิทยุที่บ้านจำรุง  นำเรื่องราวของพี่น้องผู้พิการ   มาสะท้อนผ่านคลื่นความถี่  เกิดมีการรับฟังวิทยุของผู้พิการและมีการพัฒนากระบวนการของกลุ่มผู้พิการตำบลเนินฆ้อ   จนทุกวันนี้กลุ่มผู้พิการตำบลเนินฆ้อ  ได้รับการยอมรับจากท้องถิ่น   มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตที่คนไม่พิการควรเอาอย่าง   ปัจจุบันพี่ตุ๊กตา  ไม่ได้มาผลิตรายการแล้วเพราะไม่สะดวกกับการเดินทาง   แต่ยังเป็นผู้ที่รับฟังที่ดี  แนะนำรายการอื่น ๆ เสมอ

             รายการเพื่อน้ำ
             รายการเพื่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน   เกิดแนวคิด  ผ่านคลื่นความถี่   แปลงสู่การปฏิบัติ  ไม่ว่าจะเป็นการจัดการขยะในชุมชน  การดูแลรักษาแหล่งน้ำ   เกิดการจัดตั้งธนาคารขยะและสิ่งแวดล้อมที่บ้านจำรุง  เป็นจุดเรียนรู้ที่ผู้คนสนใจและมักสอบถามเป็นพิเศษเสมอเมื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนักเดินทาง    เกิดแกนนำยุวชนกองทัพมดขึ้นในชุมชน  มาอาสาช่วยงานสาธารณะ  ด้วยการจุดประกายความคิดจาก ตาขลุ่ย  ของเด็ก ๆ

             รายการเพื่อเยาวชนบ้านเรา
             บุญช่วย  เครือวัลย์  หัวใจสาธารณะ  ๒๐๐ %    ฝนตก  ฟ้าร้อง อย่างไรต้องมาผลิตรายการ  ปี  ๒๕๔๘  เป็นตัวแทนวิทยุชุมชนบ้านจำรุงเข้าร่วมกิจกรรมที่กรุงเทพมหานคร  ขากลับ  ประสบอุบัติเหตุรถชน  แทบเอาชีวิตไม่รอด พวกเราหลายคนเศร้าใจมากเพราะ  พวกเราไม่มีเงินที่จะช่วยดูแลพี่ช่วย  พักรักษาตัว  ๖  เดือน  กลับมาผลิตรายการใหม่อีกครั้ง  หัวใจ  ๒๐๐  %  จริง ๆ

             รายการเพลินเพลงกับสมุนไพรไทย
             น้าสงบ  ของวิทยุชุมชนบ้านจำรุง  ถูกชักชวนให้มาร่วมงานกับวิทยุชุมชนบ้านจำรุงในยุกเริ่มก่อตั้ง  นำสาระเรื่องของสมุนไพรมาเล่าสู่กันฟังผ่านคลื่น  เอฟ เอ็ม  ๑๐๓.๗๕   เป็นผู้ที่นำบทเพลงจากท้องถิ่นที่ได้เขียนไว้มาบันทึกเสียง  และนำเสนอในทุกครั้งที่มาผลิตรายการ  จนได้บทเพลงที่บอกเรื่องราวของคนจำรุง  ได้ถึงแก่นแท้ของคนบ้านจำรุง   จากมุมมองผ่านบทเพลงของน้าสงบ
“คนจำรุงมุ่งแต่ทำงาน  พูดจาปากหวานไม่ค่อยจะเป็น    คนจำรุงเขามุ่งเขาเน้น  เขามีจุดเด่นการเล่นเปตอง  คนจำรุงรุ่งสารพัด    ชอบเข้าวัดขจัดความหม่นหมอง  คนจำรุงสามัคคีปรองดอง  ทุกคนยิ้มย่องนำถ้วยเปตองสู่บ้านเรา     ถ้าใครมาเที่ยวจำรุง  จะพบป้าลุง  กำลังซ้อมข้าว  เป็นข้าวซ้อมมือบ้านเรา  หรือจะมาเหมาทุเรียนก็เชิญ     คนจำรุงอยากเชิญอยากชวน  มาเที่ยวชมสวนหาความเพลิดเพลิน  กองทุนหมู่บ้านนับวันมีแต่เจริญอยากให้ท่านมาเหลือเกินมาเที่ยวจำรุงบ้านเรา”  บทเพลงที่บอกหน้าตาของคนบ้านจำรุงที่ใกล้เคียงที่สุด

             รายการย้อนอดีต
             เจ๊เนียบ   แม่ค้าส้มตำจำรุง   ที่มากด้วยความสามารถ  ร้องเพลงก็เก่ง  ตำส้มตำก็อร่อยที่สุดในโลก  แต่ที่เด็ดกว่านั้นก็คือ  มีความจำเป็นเลิศ  สามารถนำเรื่องราวในอดีตของชุมชน  มาร้อยเรียงเป็นคำพูดได้มีเสน่ห์ชวนฟัง  ด้วยภาษาถิ่นของคนระยอง  ทุกวันพุธ  ใครได้ฟังจะอมยิ้มอย่างมีความสุข  และยิ่งได้เจอตัวจริงจะมีความสุขยิ่งกว่า  จากเรื่องราวในอดีตจากปากของแม่ค้าส้มตำ บ้านจำรุง

             ยังมีรายการอีกมากมายที่ไม่สามรถนำมาบอกกล่าวได้หมด   แต่ ๕  ปีที่ผ่านมาได้เกิดคุณค่า   พัฒนาการที่ดีทั้งผู้ผลิตรายการ  ผู้ฟัง   ที่สำคัญได้ทำให้คนบ้านนอกอย่างพวกเรา    มีความมั่นใจในวิถีของตนเอง  เกิดการฟื้นฟู  ดิน  น้ำ  ป่า  คน    ผ่านรายการวิทยุที่หลากหลาย    ถึงเวลาหรือยังครับ  ที่ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองนี้  จะรับรองสิทธิในการสื่อสารของพวกเรา   และสนับสนุนให้มี พรบ.  ประกอบการวิทยุกระจายเสียงที่พวกเราได้ช่วยกันยกร่างโดยเร็ว     ถึงเวลาหรือยังครับ !!

ชาติชาย  เหลืองเจริญ
วิทยุชุมชนบ้านจำรุง
๒๕ มีนาคม  ๕๐