โฮมสเตย์บ้านจำรุงกับการเรียนรู้วิถีชีวิต โทร.087-8178030

อยากบอก
             ๑๐ สัปดาห์ของการฝึกงานที่บ้านจำรุง   ในฐานะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ได้ถูกมอบหมายงานพิเศษจากชุมชน ด้วยการจัดทำข้อมูลเรื่องที่พักชุมชนโฮมเสตย์บ้านจำรุงให้กับชุมชน   และนำเสนอต่อไปยังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)  การทำงานในครั้งนี้แม้ว่าจะไม่สามารถเข้าถึงตัวตนของชุมชนได้ทั้งหมด   แต่พยายามที่จะสะท้อนในสิ่งที่ได้มองเห็น  และคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับชุมชนบ้านจำรุงมากที่สุด  เท่าที่เด็กเหลืองแดงจะทำได้   หวังว่าประโยชน์จากการทำงานข้อมูลครั้งนี้  บ้านจำรุงและผู้ที่สนใจคงนำไปใช้ได้บ้างไม่มากก็น้อย  ขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคน(ลูกเกด / ปอ /  องค์ / นิ / แตง) ที่ได้ช่วยกันรวบรวบและช่วยคิดช่วยเขียน ขอบพระคุณ  อาจารย์ปาริชาติ  วลัยเสถียร  ที่ส่งพวกเรามาเรียนรู้ที่นี่  บ้านจำรุง  คุ้มค่าจริงจริง

 
อยากเล่า
             บ้านจำรุงได้จัดตั้งรวมกลุ่มโฮมสเตย์ขึ้น  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมีการติดตั้งป้ายประกาศที่บริเวณปากทางเข้าหมู่   ริมถนนสุนทรภู่    บอกกล่าวทางวิทยุชุมชน    และเริ่มมีผู้สนใจเข้าพักในปี พ.ศ. 2548   การดำเนินการในช่วงแรกได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ในเรื่องของการพัฒนาคน  กระบวนการเรียนรู้และการทำกิจกรรมต่างๆในชุมชน ทำให้กลุ่มเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ

             ปัจจุบันมีผู้คน  นักเดินทางมาดูเยี่ยมเยียนศึกษาเรียนรู้และพักโฮมสเตย์บ้านจำรุงอยู่เสมอตลอดทั้งปี  จากข้อมูลของชุมชนบ้านจำรุงในปี  ๒๕๕๐  มีผู้คนเดินทางมาที่นี่มากกว่า  ๕๐,๐๐๐ คน  ทั้งที่มาพักและมาแวะเพื่อเยี่ยมเยียนชุมชน  ผู้คนที่มามีทั้งนักพัฒนา  ผู้นำชุมชน  นักวิชาการ  นักศึกษา  ผู้บริหารประเทศ 

             ก่อนหน้าที่จะเป็นบ้านจำรุงโฮมสเตย์อย่างที่เห็นกันทุกวันนี้   มีการช่วยกันคิด หารูปแบบของโฮมสเตย์ว่าควรจะเป็นอย่างไร  ต้องปรับปรุงสภาพบ้าน สภาพแวดล้อม สภาพชุมชนขนาดไหน   ถึงกับมีคนเสนอให้ปรับปรุงสภาพบ้านให้เป็นรูปแบบรีสอร์ท   เพื่อให้คนที่มาพักโฮมสเตย์ได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด    มีหลายความคิดเสนอแนวทางเข้ามามากมาย    แต่ละความคิดมีเรื่องที่ต้องทำมากขึ้น

             ชาวบ้านจำรุงจึงกลับมาย้อนดูความตั้งใจแรกอีกครั้งว่า   วัตถุประสงค์แรกในการจัดตั้งโฮมสเตย์ขึ้นก็เพื่อต้องการใช้กิจกรรมโฮมเสตย์เป็นเครื่องมือในงานพัฒนา   ให้ชุมชนสะอาด  มีสุขภาวะที่ดี   และต้องการให้ผู้คนภายนอกได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน  สามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้ 

             ดังนั้นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงต่างๆที่ต้องใช้งบประมาณมากมาย   จึงไม่มีความจำเป็น    เพียงแต่ครอบครัวที่เป็นสมาชิกโฮมสเตย์หมั่นดูแลความสะอาดของบ้าน คอยดูแลปรับปรุงส่วนที่ชำรุดให้ใช้การได้อยู่เสมอ   นอกจากจะเป็นการประหยัดงบประมาณแล้วยังได้ประโยชน์จากการดูแลความสะอาดบ้าน   ชุมชนตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มโฮมสเตย์   และเป็นการประหยัดงบประมาณอีกด้วย

             ส่วนเรื่องของค่าที่พักโฮมสเตย์ อยู่ที่ราคา 120 บาทต่อคืน พร้อมอาหารเช้า โดยเงินรายได้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 70 บาทจะให้กับเจ้าของบ้าน 40 บาทจะเป็นค่าอาหารเช้าที่ทางกลุ่มจัดเตรียมให้ ส่วนอีก 10 บาทนั้นจะสมทบเป็นเงินในการบริหารจัดการกลุ่ม

 
โฮมสเตย์บ้านจำรุงกับบทบาททางสังคมสงเคราะห์
             ชาวบ้านที่นี่ไม่ได้มีใครเรียนสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   แต่ทุกคนมีแนวคิดการบริการ ทุกคนมีจิตสาธารณะ ทุกคนยินดีทำเพื่อให้ชุมชนแข็งแรง เข้มแข็งขึ้น ซึ่งการจัดที่พักโฮมสเตย์นั้น ครอบครัวที่เป็นสมาชิกโฮมสเตย์จะต้องมีจิตใจที่เปิดกว้างอย่างมาก    และสามารถยอมรับในความแตกต่างของบุคคลได้    ซึ่งเป็นหลักการสำคัญทางสังคมสงเคราะห์ ที่จะต้องยอมรับว่าบุคคลทุกคนย่อมแตกต่างกันไปตามปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นสภาพความเป็นอยู่ การเลี้ยงดู สภาพแวดล้อมเพราะฉะนั้น ความแตกต่างของบุคคลเป็นสิ่งที่สมาชิกโฮมสเตย์ได้ยอมรับ ไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะสามารถทำกันได้ทุกคน

             ชาวบ้านจำรุงคนหนึ่งล่าให้ฟังว่า 
             “ถ้าเป็นบ้านของตัวเองแล้ว  มีคนเดินมาขอนอนค้างด้วยสักคืนหนึ่ง โดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อน   ไม่ใช่ญาติพี่น้อง   และเอาเงินมาให้ 120 บาท  โดยไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นใคร มาดี มาร้าย อย่างไร   จะยอมให้เขานอนพักใหม”

             ถ้าเป็นคนในเมืองคงตอบว่า
             “อยู่ ๆ จะให้ใครที่ไม่รู้จัก   จะให้มาอยู่ได้อย่างไร”

             แต่สำหรับคนที่บ้านจำรุงนั้น  อ ผู้คนที่เป็นสมาชิกโฮมเสตย์  สามารถเปิดใจยอมรับ ความแตกต่างของบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี 

             อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ ก็คือ การแบ่งงานกันทำตามความถนัดของแต่ละบุคคล เช่น ครอบครัวใดที่มีฝีมือด้านการทำอาหาร ก็จะรวมตัวกันเป็นฝ่ายจัดเตรียมอาหาร ครอบครัวใดมีความรู้เรื่องความสามารถพิเศษก็จะรวมกลุ่มกันแบ่งปันความรู้ แนวทางการทำงานของกันและกัน   เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

             เพราะเมื่อแต่ละคนได้ทำงานที่ถนัด นั่นก็หมายถึง ความชอบ และความเต็มใจที่จะทำงานนั้นนั้นอย่างเต็มที่    งานที่ออกมาก็มีประสิทธิภาพ    เพราะคนเมื่อชอบและถูกมอบหมายให้ไปทำ ก็จะทำอย่างสุดชีวิต     เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายมานั้นเสร็จสมบูรณ์  และภูมิใจในสิ่งที่ทำ

             นอกจากผู้ที่มาพักโฮมสเตย์แล้ว   จะได้เรียนรู้  ศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนบ้านจำรุง  ผู้คนในชุมชนเองก็ยังได้รับความรู้   ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและกัน   จากการที่พูดคุยระหว่างที่พักอยู่ในชุมชน ไม่ว่าจะพูดคุยกันเรื่องใดก็สามารถเปลี่ยนเป็นความรู้ได้ ทั้งเรื่องอาหาร อาชีพ ที่อยู่อาศัย การทำมาหากินต่างเป็นประโยชน์ให้กันและกัน  หากไม่มีคนจากภายนอกเข้ามา   และคนจากข้างในไม่ออกไป    ชุมชนจะเรียนรู้และพัฒนาได้อย่างไร          

             จะเห็นได้ว่าชาวบ้านจำรุง    ถึงแม้จะไม่มีความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์แต่ทุกคน    โดยเฉพาะกลุ่มแกนนำนั้นเข้าใจในหลักการสังคมสงเคราะห์เป็นอย่างดี    ไม่เพียงแต่ในกลุ่มโฮมสเตย์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสวัสดิการต่างๆที่ทางหมู่บ้านจัดให้กับสมาชิกในหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล ฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีกลุ่มงานอื่น ๆ รับผิดชอบ   เมื่อสมาชิกเสียชีวิต หรือพ่อแม่ของสมาชิกได้เสียชีวิตไปก็จะมีเงินช่วยให้กับสมาชิก แสดงให้เห็นว่าบ้านจำรุงได้เดินทางสังคมสงเคราะห์แล้ว แม้ส่วนใหญ่ในประเทศจะยังทำไม่ได้    แต่ถ้ามีใครกล้าที่จะเริ่มก็จะทำให้มีคนปฏิบัติและทำตามในที่สุด  

             เคยมีผู้นำชุมชนท่านหนึ่งที่มาศึกษาดูงานที่บ้านจำรุงถึงกับกล่าวว่า “บ้านจำรุงควรเป็นประเทศไทย”

             จุดแข็ง  ของบ้านจำรุงโฮมสเตย์
             - การรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง
             - การแบ่งหน้าที่ตามความถนัดของบุคคล
             - บ้านที่เป็นโฮมสเตย์มีการดูแลรักษาเป็นอย่างดีทั้งความสะอาด และความสะดวกสบาย
             - องค์ประกอบในการหนุนเสริมดีมาก

             จุดอ่อน  
             - บ้านสมาชิกหลากหลาย  ใช้มาตรฐานสากลไม่ได้  ต้องใช้มาตรฐานชุมชน
             - ไม่สามารถรับผู้คนได้มากนักยังมีข้อจำกัด
             - การประชาสัมพันธ์ยังไม่ดีพอ รับรู้เฉพาะกลุ่ม

 
อยากฝาก
             โฮมเสตย์บ้านจำรุง  จะทำให้ท่านได้พบกับปรัชญาของชีวิตการอยู่ร่วมกัน  การเอื้ออาทร  การแบ่งปัน  การเคารพกันและกัน  อาหารสุขภาพทั้งกายและใจ   ซึ่งในสังคมเมืองแทบจะหาไม่ได้แล้ว


ปัด  นครปฐม
พฤษภาคม  ๕๑