คิดแบบบ้านนอก

      

             
ทุกครั้งของการปฏิวัติ  ยึดอำนาจจากทหาร  คนบ้านนอกแบบพวกเราจะมีความรู้สึก เฉย ๆ หรืออย่างมากพวกเราก็จะบอกกันว่า  ยึดเสียได้ก็ดี  หรือเปลี่ยนแปลงเสียบ้างก็ได้  

             ซึ่งจะแตกต่างจากครั้งนี้โดยสิ้นเชิง   ครั้งนี้เรามีความรู้สึกว่าทำไมต้องฉีกรัฐธรรมนูญของเราด้วย   ถ้าทหารหรือกลุ่มคนที่ไม่ชอบนายกทักษิน  ชินวัตร    เห็นว่านายกทำไม่ถูกต้อง     ทำไมไม่ดำเนินการตามกรอบของรัฐธรรมนูญ   หรือถ้าทนไม่ได้จริง ๆ คุณก็ไปดำเนินการนอกกฎหมายกันเอง    ทำไมต้องฉีกรัฐธรรมนูญของเราด้วย

             เรารู้สึกผิดหวัง  หดหู่  ว้าเหว่  กับการตัดสินใจของคณะปฏิรูปในครั้งนี้มาก     เราเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญปี ๔๐  เป็นรัฐธรรมนูญที่ให้อะไรเราหลายอย่าง  สามารถทำให้ฝันเป็นจริง

             หลายปีมานี้แม้ว่าการดำเนินการประกาศใช้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญยังไม่บังเกิดได้ทั้งหมด  แต่เรามีความรู้สึกอบอุ่นกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้  และเป็นที่หวังได้ของเรา

             เราไม่ได้เสียดายรัฐบาล  แต่เราเสียดายรัฐธรรมนูญ

             อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้  เป็นเรื่องที่ต้องมองไปข้างหน้าสถานเดียว   ไม่ต้องพูดถึงเลยครับ กับรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว  เขียนมาได้ยังไง  ใช้อะไรเขียน

             เพราะฉะนั้นผลผลิตของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว  ยิ่งไปกันใหญ่   ทั้งสภานิติบัญญัติ   ที่ไม่เคยเคารพคนบ้านนอก  สัดส่วนผู้คนที่ไปนั่งตรงนั้น    มีความเป็นธรรมจริงหรือ  คนบ้านนอกคิด เขียนไม่เป็นหรืออย่างไร  สักส่วนถึงน้อยจังเลย

             การสรรหาสมัชชาสองพันคนยิ่งไปกันใหญ่   แค่ต้องการให้ครบองค์ประกอบของความชอบธรรมหรืออย่างไรไม่ทราบ  เพราะโดยที่สุดต้องเหลือ  หนึ่งร้อยคนอยู่แล้ว

             ยังไม่พอถ้ามีการลงประชามติแล้วประชาชนไม่รับ   ยังพยายามเขียนให้ประกาศใช้ได้ด้วยการให้อำนาจกับคนกลุ่มนี้อีก สุด สุดจริง ๆ

             ไม่เป็นไร  ชีวิตอยู่ได้ด้วยความหวัง  ขอเสนอหลักเกณฑ์บางเรื่องที่พวกเราได้ช่วยกันคิดไว้และระดมสมองบ้านนอกดังนี้
             ๑.  ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปในทุกระดับ   ให้คนที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่สอง  เป็นผู้ที่ได้รับเลือก
                     -  มีเหตุผลรองรับดังนี้ 
                     ๑.๑   เนื่องจากที่ผ่านมา   ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งเราจะสังเกตุได้ว่าผู้ที่ได้คะแนนเป็นอันดับสองมักเป็นคนดี 
                     ๑.๒  เมื่อมีการแข่งขันกัน  ผู้สมัครจะเลิกด่ากันไปเองโดยปริยาย  เพราะต้องการคะแนนเป็นอันดับที่สอง  ผู้สมัครจะหันมาชื่นชม  ยกย่องกันและจะรักกันไปเอง  กลายเป็นการเมืองสมานฉันฑ์ 
                     ๑.๓  การใช้เงินหาเสียงยิ่งไม่ต้องสร้างกรอบกติกา   ให้มีการใช้เงินได้เต็มที่   เพราะคนที่ใช้เงินในการเลือกตั้งจะได้อันดับที่หนึ่ง    จะสอบตกทันที
                     ๑.๔  การติดป้ายหาเสียงให้พิมพ์ได้ไม่อั้น   เพราะกระดาษราคาดีเป็นการสร้างรายได้ให้กับรากหญ้าที่หารายได้จากการเก็บขยะ
             ๒. คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  
                     ๒.๑  ทุกคนที่มีอายุครบ  ๑๘  ปีบริบูรณ์  สามารถสมัครเข้ารับการเลือกตั้งได้ในทุกระดับ 
                     ๒.๒  ไม่จำกัดเรื่องวุฒิการศึกษา
                     ๒.๓  ไม่จำกัดเพศ
                     ๒.๔  ไม่จำกัดอาชีพ
             ๓.  เมื่อได้เป็น  มีตำแหน่งแล้วให้มีการสืบทอดเป็นมรดกได้
             ๔.  ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจให้อภิปรายได้ทุกวัน  แต่คนถูกอภิปรายไม่ต้องอยู่ฟังก็ได้

             หวังว่าหน้าตาของรัฐธรรมนูญฉบับต่อไปคงไม่อัปลักษณ์มากนัก ถ้าเห็นว่าสิ่งที่เราเสนอพอมีประโยชน์อยู่บ้าง  ไม่สงวนสิทธ์   สามารถนำไปปรับใช้ได้

             ดูรัฐบาลชุดใหม่บริหารประเทศ  แล้วสงสารจังเลย  คิดมาได้แต่ละเรื่อง  ยกเลิกหวยยังงี๊  ยกเลิกโครงการสามสิบบาทยังงี๊  ห้ามการขายเหล้าให้กับผู้อายุ ต่ำกว่า  ยี่สิบห้ายังงี๊  ถามจริงคิดได้ไงเนี่ย

             ได้คนดีมาบริหารประเทศ   มองว่าระบบเดิมไม่ดี  ยกเลิกให้หมดไปเลยครับ  ตั้งแต่  ห้ามผลิตสุรา  บุหรี่  หวย  สถานเริงรมย์      ห้ามเที่ยว  หรือห้ามขี้ ห้ามเยี่ยวไปเลย    ดันมาห้ามกิน  ไม่ห้ามผลิต

             สื่อยิ่งไปกันใหญ่  ยกย่องกันเข้าไป  บางสื่อบอกแม้กระทั่งว่า  ได้คนดีมาขัดตาทัพ   ได้คนดีมากู้ชาติ  ถ้าดีจริงตามที่ยกย่องกัน  ไม่ต้องเลือกตั้งก็ได้    เราทนได้อยู่แล้ว  ให้รัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลไปตลอดดีไหมครับจะได้ไม่ต้องเสียเงินเลือกตั้ง  เดี๋ยวเลือกตั้งไปแล้ว  ก็บอกว่าได้คนไม่ดีมาบริหารประเทศกันอีก  ต้องปฏิรูปอีก  ต้องเอาคนดีมาขัดตาทัพอีก

             อยากจะสอน  อยากจะบอกคนในเมืองหน่อยว่า     ให้รู้จักเคารพความคิดเห็นกันบ้าง   ถ้าเคารพในความเท่าเทียมกัน   หนึ่งเสียงควรมีค่าเท่ากัน   ถ้าผู้บริหารประเทศไม่ดี  เราก็อย่าเลือก  แต่ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่  ต้องเคารพกติกา   ไม่ใช่ออกมาบอกว่าพวกเสียงส่วนมากเป็นบ้านนอก  โง่   ไม่รู้ข้อมูล

             สื่อยิ่งตัวดี  บอกว่าบ้านเมืองกำลังแตกแยก  คิดมากไปหรือเปล่า  พูดเองเออเองหรือเปล่า  ทบทวนหน่อยดีไหม

             คิดถึงพันธมิตรกู้ชาติจังเลย  หายไปไหนกันหมด   หรือพอพรรคพวกได้รับการแต่งตั้งเป็น  สนช. แล้ว ลืมภาร กิจไปเลย
 
             มหาครับลาออกจาก  สนช. ดีไหมครับ  หรือต้องการเป็นผลผลิตของเผด็จการ   หรือว่าถ้าฉันได้เป็นแล้ว   คำว่าเผด็จการ   ไม่มีความหมาย

             เอาเถอะ  ถึงวันนี้คนบ้านนอกแบบพวกเรา  สับสนกับคำว่าประชาธิปไตย    สับสนกับคำว่าเผด็จการมาก   มันแปลว่าอะไรกันแน่  แปลว่าพวกมากลากไป  หรือพวกเขาพวกเรา  งงครับ  นักวิชาการธีรยุทธ  ช่วยแปลด้วย

             เมื่อมาแล้วก็อย่ารีบไปล่ะ  ถนอมร่างกายด้วย   เดี๋ยวจะเป็นลม   เป็นห่วงจริง ๆ

             รัฐธรรมนูญฉบับใหม่   หน้าตาจะเป็นอย่างไร   จะมีอาการครบสามสิบสองหรือเปล่า     ตั้งท้องมาแล้วเดือนกว่า ไม่รู้ว่าใครพาไปฝากท้องหรือยัง   ควรบำรุงท้องด้วยอาหารอะไรดี    ช่วงที่อยู่ในท้องเก้าเดือน    ขอแนะนำว่าอย่าเครียดทั้งแม่และคนรอบข้าง  ให้รับรู้แต่เรื่องดีดี  เด็กออกมาจะได้อารมณ์ดี      ส่วนเมื่อคลอดแล้วพบความจริงว่าถูกหลอกให้ฟังแต่เรื่องดีดี  ค่อยหาทางแก้ไขกันต่อไป 

             คิดเรื่อง  การบ้านการเมือง  อยู่ดีดี    ทำไมมาลงที่  การบ้านการเรือน  ไปได้ก็ไม่รู้
ชาติชาย  เหลืองเจริญ
มหาวิทยาลัยบ้านนอก
๒๘  ตุลาคม  ๒๕๔๙