ความรุนแรงของสังคม หยุดได้ด้วย สานเสวนา

             นับวันความขัดแย้งทางความคิดของผู้คนในสังคมไทย  กำลังแพร่กระจายไปยังทุกพื้นที่  จากในเมืองหลวง สู่หัวเมืองสำคัญ และลงสู่ชุมชนตามลำดับ การใส่เสื้อผ้าที่มีสีไปตรงกับกลุ่มคนบุคคลที่กำลังขัดแย้งกันอยู่ในเวลานี้คุณอาจจะถูกเหมารวมไปว่าคุณกำลังเลือกข้าง   สถานการณ์นี้กำลังลุกลามไปทุกหย่อมหญ้า

             มีความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ   มีทั้งคนตาย  บาดเจ็บ   เกลียดหน้ากันโดยไม่มีเหตุผล   ทั้ง ๆ ที่เมื่อก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้  ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ   ว่าสถานการณ์ของประเทศไทย  จะเป็นไปได้ถึงขนาดนี้

             แต่ทั้งหมด  ยังไม่ถึงทางตันซะทีเดียว   เพราะที่ผ่านมามี  ชุมชนหลายแห่ง  ที่ลุกขึ้นมาจัดการความขัดแย้ง    ผ่านเวทีปรึกษาหารือร่วมกันของชุมชน    โดยเฉพาะที่บ้านจำรุง  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง   ได้ใช้แนวทางการพูดคุยผ่านเวทีสภาหมู่บ้าน  และยกระดับสู่เวทีเชื่อมประสานเครือข่าย  กลายมาเป็นสภาองค์กรชุมชนตำบลตามลำดับ

             พรบ.สภาองค์กรชุมชน    เป็นเครื่องมือชิ้นใหม่ที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง    ได้ใช้เป็นเวทีปรึกษาหารือร่วมกัน  มาปรับทุกข์ปันสุข   ของผู้คนในชุมชน    นำไปสู่แนวทางการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

             ปัจจุบันจังหวัดระยองได้มีการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลไปแล้ว  ๑๑  ตำบล และอยู่ในขั้นตอนเตรียมการจดแจ้งอีก  ๒๑  ตำบล
มีการปรึกษาพูดคุยในระดับจังหวัดทุกเดือน   ที่ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้บ้านจำรุง  เป็นที่ประชุมสมัชชาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัด   และที่ทำงานของศูนย์ประสานงานสมัชชาองค์กรชุมชนจังหวัดระยอง

             เมื่อวันที่  ๕  พฤศจิกายน   ที่ผ่านมา  ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบล  ๓๓ ตำบล  ของจังหวัดระยอง  ได้นำประเด็น  ความขัดแย้งของสังคม  มาพูดคุยร่วมกันเพื่อที่จะช่วยกันหาทางออก  ยุติความขัดแย้ง  ความรุนแรงที่กำลังจะมาถึง  นำเอกสารของเครือข่ายสานเสวนา มาแจกแจงแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์

             ผลจากการรับความคิดเห็น  ที่ประชุมเห็นด้วยกับแถลงการณ์ของ  สภาพัฒนาการเมือง  ทุกประการและเสนอเพิ่มเติมว่า  ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับทุกฝ่าย  และเรียกร้องให้   พลังที่สามของสังคม  ตั้งสติให้มั่น  ทำหน้าที่ของตนเองให้ดี  ให้ใช้วิจารณญานในการรับรู้ให้มาก

             เครือข่ายสานเสวนาของจังหวัดระยอง  กำลังดำเนินการร่วมกับพี่น้องในทุกตำบล  เพื่อที่จะยุติความรุนแรง  โดยจะไปชักชวน  บอกเล่าเรื่องราวที่เราได้คุยกันในวันนี้  ไปขยายผลต่อในพื้นที่ของตัวเอง

             ท่านที่สนใจจะเข้าร่วมกับเครือข่ายสานเสวนาจังหวัดระยอง     ติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานสมัชชาองค์กรชุมชนจังหวัดระยอง  เลขที่ ๙ /๑  อาคารศูนย์การเรียนรู้บ้านจำรุง  ตำบลเนินฆ้อ  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง   หรือที่นายชาติชาย  เหลืองเจริญ สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

             ท่านเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้สถานการณ์ของชาติลดความรุนแรง  และยุติความขัดแย้งได้ในที่สุดเครือข่ายสานเสวนาจังหวัดระยอง  สมัชชาองค์กรชุมชนตำบลทุกตำบล  กำลังขับเคลื่อนเรื่องราวเหล่านี้อยู่  มาร่วมยุติความรุนแรงด้วยกันนะครับ

ชาติชาย  เหลืองเจริญ
มหาวิทยาลัยบ้านนอก
๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑