วิดีโอ

(เข้าตามลิงค์ แล้วคลิกที่เมนูไฟล์ เลือกดาวน์โหลด)
แนะนำให้ดาวน์โหลดด้วยโปรแกรม Mozilla Firefox
- - - - - - - - 


แนะนำเครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง   (ดูตัวอย่างคลิปวิดีโอ)
ชื่อไฟล์ : jumrung_review_01x.wmv
 


รายการที่วีชาวบ้าน ตอน เกษตรปลอดสาร อาหารบ้านจำรุง
ผลิตโดยทีมบ้านจำรุงโปรดักชั่ง จ.ระยอง
รูปแบบไฟล์ : .wmv (Windows Media Video)
ขนาดไฟล์ : 101 MB
ดูออนไลน์ http://healthstation.in.th/viewVideo.php?video_id=240&title
ลิงค์ดาวน์โหลด http://www.healthstation.in.th/files/videos/videos/335f5352088d7d9.wmv