กิน อยู่..คือ : วิถีแห่งความสุข บ้านจำรุง

  
  
"บ้านจำรุง" ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง หมู่บ้านที่มีระบบจัดการผลผลิตของหมู่บ้านอย่างเป็นระบบ และเข้มแข็ง ชาวบ้านรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็น ชาวสวนทุเรียน สวนแก้วมังกร กลุ่มปลูกผักอินทรีย์ ซึ่งผลผลิตที่ได้จะถูกนำไปใช้ประโยชน์หมุนเวียนอยู่ในหมู่บ้านอย่างคุ้มค่าที่สุด
 
พบกับวิถีแห่งความสุข ของหมู่บ้านจำรุง ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง และวิธีแห่งความพอเพียง ในรายการกิน อยู่..คือ ช่องไทยพีบีเอส ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2554
 
ตอนที่ 1 
 
 
 
ตอนที่ 2