หนังสือพิมพ์กำแพง มหา'ลัยบ้านนอก

ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2553    (คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
 
 
                                                                                                                                                                                                   
 
ฉบับปฐมฤกษ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2553    (คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
 
         "หนังสือพิมพ์กำแพง มหา'ลัยบ้านนอก" ฉบับนี้ เกิดจากการที่เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุงได้รับการฝึกอบรมเรื่องการทำสื่อผสมผสาน
เพื่อใช้ในด้านงานพัฒนา เราคิดว่าหนังสือพิมพ์จะเป็นช่องทางหนึ่งของสื่อที่ช่วยขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนของเครือข่ายและที่อื่นๆ
         "หนังสือพิมพ์กำแพง มหา'ลัยบ้านนอก" หนังสือที่ไม่ได้วางแผงทั่วไป แต่จะวางตามจุดที่เหมาะสมที่ชุมชนแลกเปลี่ยน พูดคุยกัน เช่น ตามกำแพง ตามผนังห้อง ตามชานบ้าน มุมใดมุมหนึ่งของกิจกรรม ทุกคนจะได้ทราบถึงเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนเรา ตลอดจนความเคลื่อนไหว สาระที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

         สุดท้ายนี้ "หนังสือพิมพ์กำแพง มหา'ลัยบ้านนอก" จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่นำไปประยุกต์ใช้ที่เหมาะสมต่อไป
 
 
นภดล  ดีนาน  บรรณาธิการ
ณภัทร  คล้ายคลึง ศิลปกรรม
1 ตุลาคม 2553