สภาองค์กรชุมชน

    สภาองค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้อ (25 ก.พ. 55)
 
    สมัชชาพลเมืองจังหวัดระยอง (22 ธ.ค. 53)

    ชาติชาย เหลืองเจริญ (12 ก.ค. 53)

    สภาพัฒนาการเมือง (23 มิ.ย. 52)

     ชาติชาย เหลืองเจริญ (30 ส.ค. 51)

     ชาติชาย  เหลืองเจริญ (5 พ.ค. 51)
 
มิวสิควิดีโอเส้นทางสภา
 

 

มิวสิควิดีโอสภาองค์กรชุมชน
 
  ติดต่อดูงานมหาวิทยาลัยบ้านนอก ผู้ใหญ่ตี๋ (ชาติชาย เหลืองเจริญ) โทร.๐๘๗-๘๑๗๘๐๓๐  

 
 
 
 


[::: เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง : www.banjumrung.org  :::]